خشم و عصبانیت؛ چرائی، علتها و راه های غلبه بر آن

سخنران: حجت الاسلام مهدی عباسی