مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

خانهفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسبرگزاری جشن ولادت با سعادت حضرت امام هادی (علیه الاسلام) در مرکز...

برنـــامه های
مـرکز اسـلامی انگلیـس
را حمایت کنید

پرداخت آنلاین

آخرین پست ها

برگزاری جشن ولادت با سعادت حضرت امام هادی (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس 1400/5/4 به صورت حضوری و آنلاین به سه زبان

موضوع: شناخت و گسترش فرهنگ امامت در زمان غیبت امام

 

دوشنبه:

 

1400/5/4

26/7/2021

1442/12/15

 

 

سخنران فارسی: حجت الاسلام و المسلمین مهدی ربانی

سخنران عربی: الشیخ الدکتور عبد الزهرة البندر

سخنران انگلیسی: حجت الاسلام و المسلمین ایوب رشید

 

مجری و قاری قرآن: آقای سيد جعفر پاینده

 

ساعت شروع برنامه: 7 عصر

ساعت پایان برنامه: نماز مغرب و عشا