مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

خانهآموزش20- کسی که تو را از خطری بترساند مانند کسی است که...

برنـــامه های
مـرکز اسـلامی انگلیـس
را حمایت کنید

پرداخت آنلاین

آخرین پست ها

20- کسی که تو را از خطری بترساند مانند کسی است که به تو مژده دهد- تبیین تربیتی فرمایشات امام علی علیه السلام

20- تبیین تربیتی فرمایشات امیرالمومنین امام علی علیه السلام توسط حجت الاسلام والمسلمين دکتر ناصر رفیعی

قال الإمام علي (عليه السلام): مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.

آن كه تو را از گزندى ترساند چون كسى است كه تو را مژده رساند.

Imam Ali ibn Abi Talib (as): Whoever warns you is like one who gives you good tidings.