مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

خانهاخباراخبار برگزیدهدوشنبه روز آخر ماه رمضان است

برنـــامه های
مـرکز اسـلامی انگلیـس
را حمایت کنید

پرداخت آنلاین

آخرین پست ها

دوشنبه روز آخر ماه رمضان است

پیرو اعلام ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه برای معظم له ثابت نگردید بنابر این، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت، آخرین روز ماه مبارک رمضان است.
بدینوسیله مرکز اسلامی انگلیس به تبعیت از ستاد استهلال دفتر معظم له اعلام می دارد دوشنبه آخرین روز ماه مبارک رمضان و سه شنبه 13 اردیبهشت 1401 عید سعید فطر است.