مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

انتشارات اندیشه های معاصر

انتشارات افکار معاصر یک انتشارات است که در ابتدای 2020 تأسیس شده و هدفش انتشار کتابها و مجلات علمی، مذهبی، تحقیقی و فرهنگی به زبان انگلیسی است و تا کنون شش عنوان کتاب و سه عنوان مجله ترجمه، تدوین و تألیف کرده که به مرحله چاپ رسیده است.

این کتابها عبارتند از:

  1. الإنسان – نوشته علامه محمد حسین طباطبایی – مراحل رشد معنوی
  2. الف برای الله – نوشته رقیه جمالی – تصویرگری راضیه فولادوند
  3. حسین و مبارزه برای عدالت – نوشته دکتر کریس هیور
  4. رجال شناسی – مقدمه – نوشته دکتر سعید سبحانی
  5. فرهنگ دایرة المعارف عاشورا – تألیف دکتر محمدرضا فخر روحانی
  6. وصیت نامه استاد – ترجمه دکتر مهدی باقی
  7. مجله علمی-پژوهشی مطالعات بین رشته ای قرآن کریم
  8. مجله مطالعات معاصر اسلام

 

کتب منتشر شده توسط انتشارات اندیشه های معاصر