مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

پــرداخت وجـــوهات شـــرعی

وجوهات شرعی

کمک به برنامه های مرکز

  •  برنامه های غیر از محرم و ماه مبارک رمضان
  • ماه محرم
  • ماه مبارک رمضان

صدقه و کفاره 

  • صدقه
  • کفاره

خمس

  • خمس (تفکیک نشده)
  • سهم سادات
  • سهم امام -علیه اسلام-

زکات

  • زکات مال
  • زکات فطره
  • زکات فطره (مخصوص سادات)

(لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ)

“هرگز به نيكى دست نيابيد مگر اين كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و هر چه انفاق كنيد، قطعا خدا از آن آگاه است”  (آل عمران، آیه ی 92)

بر اساس آیات نورانی قرآن، انفاق و داد و دهش یکی از راه های پرستش خداوند است. پاداش این اعمال خیر فقط منحصر به جهان آخرت نیست و در همین دنیا هم به شخص انفاق کننده احساس آرامش و نیک بختی می بخشد. در واقع می توان ادعا کرد، سرمایه گذاری اصلی در زندگی همین بخشش ها، خیرات و مبرات است که هم در این دنیا و هم در جهان آخرت به یاری شخص انفاق کننده خواهد رسید. بر اساس آیه ی 261 سوره ی مبارکه ی بقره: 

(داستان كسانى كه مالشان را در راه خدا مى‌بخشند چون داستان دانه‌اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‌اى صد دانه [باشد]، و خدا براى هر كس بخواهد [پاداشى‌] چند برابر مى‌دهد و خدا وسعت بخش داناست)

 پرداخت