مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

نماز جماعت صبح

0
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - May 1, 2022 - May 1, 2023
3:30 - 4:15

Categories


نماز جماعت صبح همه هفته در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه در مرکز اسلامی انگلیس برگزار می شود.

پارک اتومبیل در خیابانهای اطراف تا ساعت 7 صبح آزاد می باشد. به علت محدودیت جا و طبق مقررات سازمان آتش نشانی و بیمه، پارک اتومبیل (بجز اتومبیلهای دارای مجوز) در داخل محوطه مرکز ممنوع می باشد.