مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

نماز جماعت مغرب و عشا

0
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - September 20, 2022
21:30 - 22:30

Categories


مرکز اسلامی انگلیس، همه روزه در تمام سال و با حضور مؤمنین، نماز جماعت مغرب و عشا را برپا می دارد.

به مؤمنان گرامی توصیه می شود که در طول مدت حضور خود در مرکز حد الامکان سعی در پوشیدن ماسک داشته باشند.

با توجه به اینکه فضای پارکینگ مرکز اسلامی بسیار محدود است و مناسب پارک تعداد زیادی وسیله نقلیه نمی باشد و از طرفی خلاف قوانین سلامت و امنیت در زمان احتمال حوادث می باشد، ضمن عرض پوزش، از نمازگذاران تقاضا می شود که وسایل نقلیه خود را برای مدت کوتاه نماز در خیابان روبروی مرکز پارک نمایند.