مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

بنام او و برای او

آیین نامه انتخاب و تجلیل از خادمان قرآن کریم در غرب

مقدمه:

ماده 1: تعریف خادم قرآن

ماده 2: ضرورت ها و اهداف انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 3: حوزه های انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 4: پراکنش جغرافیایی خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 5: فرایند انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 6: اعلام و تجلیل از خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 7: ساختار دبیرخانه انتخاب و تجلیل از خادمان قرآن در غرب

ماده 8: معیارهای انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 9: مسیرهای 3 گانه شناسایی و معرفی خادمان قرآن در غرب

ماده 10: تشکیل مجمع خادمان قرآن کریم در غرب

ماده 11: زمانبندی سالیانه انتخاب خادمان قرآن در غرب

 

مقدمه:

بر اساس این طرح، مرکز اسلامی انگلیس به صورت سالیانه، فرایندی را برای انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب برگزار خواهد کرد و خادمان برگزیده قرآن کریم را در ماه مبارک رمضان معرفی خواهد کرد.

 

ماده 1: تعریف خادم قرآن:

خادم قرآن به شخصیتی حقیقی اطلاق می شود که خدمت ویژه ای را به ساحت قدسی قرآن کریم در قالب موضوعات و چارچوب مندرج در این آیین نامه ارائه داده است.

 

ماده 2: ضرورت ها و اهداف انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

2-1- شناسایی و تقدیر از خادمان برجسته قرآن کریم در غرب

2-2- الگوسازی برای جوانان در زمینه فعالیتهای قرآنی

2-3- انگیزه مند کردن نسل جدید برای فعالیت در زمینه قرآن

2-4- معرفی دستاوردها و محصولات قرآنی خادمان قرآن

 

ماده 3: حوزه های انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

خادمان قرآن کریم در غرب در 5 حوزه مختلف به شرح زیر انتخاب و معرفی خواهند شد:

 • آموزشی
 • پژوهشی
 • هنری
 • فناوری و رسانه
 • مدیریت

برای هر سال، بین 1 تا 3 نفر در هر یک از این حوزه های 5 گانه به عنوان خادم قرآن کریم در غرب، انتخاب و معرفی می شوند.

 

ماده 4: پراکنش جغرافیایی خادمان قرآن کریم در غرب:

خادمان قرآن کریم در غرب بر اساس این مفاد این آیین نامه می توانند از کشورهای قاره های اروپا، آمریکا، و اقیانوسیه انتخاب شوند. ملاک، محل سکونت خادمان در زمان کاندیداتوری و اعلام اسامی آنها می باشد و کشور یاد شده باید سکونت گاه رسمی و معمول آنها باشد.

 

ماده 5: فرایند انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

این فرایند در 5 مرحله به شرح زیر انجام می شود:

 

هر کدام از این مراحل در ادامه توضیح داده شده اند:

5-1- اعلام معیارها و حوزه های پنج گانه + فراخوان معرفی

در این مرحله، ضمن اعلام معیارها و حوزه های 5 گانه انتخاب خادمان قرآن کریم، از عموم علاقه مندان به ساحت قدسی قرآن کریم دعوت می شود تا افراد مورد نظر خود را برای انتخاب به عنوان خادم قرآن کریم در غرب، کاندیدا نمایند.

5-2- شناسایی و معرفی کاندیداها

علاوه بر فراخوان عمومی، خود مرکز نیز از طریق مراکز همکار و نیز دبیرخانه انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب، به شناسایی و کاندیدا کردن افراد واجد شرایط به عنوان خادم قرآن کریم اقدام می نمایند.

5-3- ارزیابی و نمره دهی اولیه توسط دبیرخانه

در حین و پس از تکمیل فهرست کاندیداهای خادمان قرآن کریم در غرب، ارزیابی اولیه و نمره دهی به کاندیداها بر اساس معیارهای تنظیم شده در این آیین نامه صورت خواهد گرفت.

5-4- ارزیابی نهایی توسط هیئت داوران

نمرات و ارزیابی های اولیه صورت گرفته توسط دبیرخانه، در مرحله بعد در اختیار هیئت داوران قرار خواهد گرفت. هر کدام از حوزه های 5 گانه انتخاب خادمان قرآن، یک هیئت داوران با تجربه و متخصص خواهد داشت. هیئت داوران، امتیازات و ارزیابی های خود در خصوص هر کدام از کاندیداها را مکتوب و در اختیار هیئت امنای انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب قرار خواهند داد.

5-5- تایید نهایی خادمان توسط هیئت امنا

نظرات و امتیازات داده شده به کاندیداها و نظرات آنها برای انتخاب خادمان قرآن کریم در هر سال، توسط هیئت امنا مورد بررسی نهایی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می شوند.

 

ماده 6: اعلام و تجلیل از خادمان قرآن کریم در غرب

هر سال به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان – بهار قرآن – مراسمی برای معرفی و تجلیل از خادمان قرآن در غرب برگزار می شود.

تبصره: در صورت اینکه وقت بیشتری برای بررسی و انتخاب خادمان قرآن و آماده سازی مراسم نیاز باشد، با تایید هیئت امنا می توان برنامه تجلیل از خادمان را در انتهای ماه مبارک رمضان برگزار کرد.

 

ماده 7: ساختار دبیرخانه انتخاب و تجلیل از خادمان قرآن در غرب

شکل زیر ساختار دبیرخانه انتخاب و تجلیل از خادمان قرآن کریم در غرب را نشان می دهد:

دبیرخانه انتخاب و تجلیل از خادمان قرآن کریم در غرب، در مرکز اسلامی انگلیس مستقر می باشد و رییس آن، رییس مرکز اسلامی انگلیس می باشد.

 

ماده 8: معیارهای انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

برای انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب، دو دسته معیارهای عمومی و اختصاصی در نظر گرفته خواهند شد. شکل زیر، نمایی از دسته بندی معیارهای عمومی و اختصاصی را نشان می دهد.

 

الف) معیارهای عمومی انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

 • انجام یک کار برجسته در زمینه قرآن کریم که اثر آن در سطح بین المللی و یا حداقل در سطح ملی تاثیرگذار بوده باشد.
 • برخورداری از حسن شهرت، حسن خلق، و رفتار حسنه اسلامی

 

ب) معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در غرب:

ب/1: معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه «آموزش»:

 • آموزش گسترده عمومی قرآن برای اقشار مختلف
 • آموزش تخصصی قرآن
 • تربیت مدرس قرآن در رشته های مختلف
 • تالیف محتواهای آموزشی قرآن کریم
 • برخورداری از شیوه و سبک آموزشی منحصر به فرد و ویژه در آموزش قرآن
 • میزان آشنایی و استفاده از فناوری های نوین برای آموزش قرآن کریم
 • حضور موثر در شبکه های اجتماعی و رسانه ای برای معرفی و عرضه خدمات و محصولات آموزشی قرآنی خود

 

ب/2: معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه «پژوهش»:

 • انجام پژوهش های موثر در زمینه های مرتبط با مفاهیم و یا علوم قرآن کریم
 • تالیف و انتشار کتابهای اصیل در زمینه های مرتبط با مفاهیم و یا علوم قرآن کریم
 • تالیف و انتشار مقالات علمی قرآنی در مجلات معتبر بین المللی
 • آشنایی و ترویج روش های استاندارد تحقیق در زمینه های قرآنی
 • توانایی استفاده از فناوری های نوین برای انجام موثرتر پژوهش های قرآنی
 • ترجمه قرآن کریم به زبان های مختلف
 • تفسیر روش مند قرآن کریم به صورت موضوعی و یا بر اساس سوره های قرآن کریم
 • حضور موثر در شبکه های اجتماعی و رسانه ای برای عرضه خدمات و محصولات پژوهشی قرآنی خود
 • حضور، سخنرانی، و ارائه نتایج پژوهشی خود در کنفرانسهای معتبر بین المللی

 

ب/3: معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه «هنر»:

 • خلق آثار هنری اصیل و برحسته در زمینه های مرتبط با مفاهیم و یا علوم قرآن کریم
 • تربیت و آموزش هنرمندان قرآنی
 • حضور موثر در شبکه های اجتماعی و رسانه ای برای عرضه خدمات و محصولات هنری قرآنی خود
 • حضور و برگزیده شدن در مسابقات و نمایشگاه های بین المللی در زمینه های هنری و قرآنی

 

ب/4: معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه «فناوری و رسانه»:

 • طراحی و اجرای فناوری های نوین – از قبیل واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، اپلیکیشن، هولوگرام، سیستمهای اطلاعاتی – مرتبط با مفاهیم و یا علوم قرآنی
 • شرکت و برگزیده شدن در مسابقات و نمایشگاه های بین المللی مرتبط با فناوری های نوین
 • انتشار مقاله و کتاب در زمینه های فناورانه قرآنی
 • خدمات برجسته در زمینه اطلاع رسانی و خبررسانی قرآنی
 • تولید و انتشار محصولات و مفاهیم قرآنی با استفاده از ابزار رسانه های نوین

 

ب/5: معیارهای اختصاصی انتخاب خادمان قرآن کریم در حوزه «مدیریت»:

 • مدیریت فعالیتها و رویدادهای مهم قرآنی در سطح ملی و بین المللی
 • تامین پشتیبانی مالی، و امکاناتی از فعالیتهای قرآنی از طریق منابع مختلف
 • وقف برای اهداف و منظورهای قرآنی
 • تاسیس سازمان ها، نهادها، و تشکل های ملی و بین المللی در زمینه قرآن کریم
 • نوآوری در طراحی، سازماندهی، تامین منابع، و اجرای برنامه ها و رویدادهای مختلف قرآنی

 

 

ماده 9: مسیرهای 3 گانه شناسایی و معرفی خادمان قرآن در غرب

برای تدوین فهرست اولیه خادمان قرآن در غرب، از مسیرهای سه گانه ای به شرح زیر استفاده خواهد شد:

 

  همانطور که ملاحظه می شود در مسیر 1 شناسایی خادمان، از مراکز اسلامی مستقر در غرب خواسته خواهد شد تا خادمان قرآنی که در حوزه ماموریت خود می شناسند را در قالب حوزه های 5 گانه معرفی شده در این آیین نامه، معرفی نمایند.

در مسیر 2، در قالب فراخوان و اعلام عمومی، از همه افراد علاقه مند به ساحت مقدس قرآن کریم خواسته می شود تا افرادی که می شناسند و در زمینه قرآن کریم، خدمت شایسته ای انجام داده اند را معرفی و کاندیدا نمایند.

در مسیر 3 نیز خود کارگروه های 5 گانه دبیرخانه خادمان قرآن در غرب، به شناسایی خادمان قرآن در حوزه های 5 گانه خواهد پرداخت.

بدیهی است همه خادمانی که با استفاده از این سه مسیر شناسایی می شوند، وارد فرایند داوری و امتیازدهی ای خواهند شد که در این آیین نامه به آن اشاره شده است.

 

ماده 10: تشکیل مجمع خادمان قرآن کریم در غرب

کلیه خادمانی که از طریق مسیرهای سه گانه مندرج در این آیین نامه شناسایی می شوند – فارغ از این که در فرایند امتیازدهی به عنوان خادم قرآن انتخاب بشوند یا نه – به عضویت مجمع خادمان قرآن کریم در غرب در می آیند. جزئیات مربوط به نحوه فعالیت این مجمع به صورت جداگانه در آیین نامه دیگری پیش بینی خواهد شد.

 

 

ماده 11: زمانبندی سالیانه انتخاب خادمان قرآن در غرب

جدول زیر، زمانبندی سالیانه انتخاب خادمان قرآن در غرب را نشان می دهد.

ردیف فعالیت مهلت انجام
1 اعلام فراخوان عمومی کاندیداتوری خادمان (مسیر 1 شناسایی خادمان) ماه مبارک رجب
2 اعلام فراخوان، و ارسال فرمها و شرایط کاندیداتوری خادمان به مراکز اسلامی مرتبط (مسیر 2 شناسایی خادمان) ماه مبارک رجب
3 بررسی های میدانی کارگروه های 5 گانه دبیرخانه خادمان و شناسایی کاندیداهای مرتبط با حوزه های 5 گانه (مسیر 3 شناسایی خادمان) ماه مبارک رجب
4 داوری و امتیازدهی اولیه به کاندیداها توسط کارگروه های 5 گانه هفته اول شعبان المعظم
5 داوری و امتیازدهی به کاندیداها توسط هیئت داوران هفته های دوم و سوم شعبان المعظم
6 تشکیل جلسه هیئت امنا و بررسی کاندیداهای معرفی شده از سوی کارگروه های 5 گانه انتخاب نهایی خادمان هفته پایانی ماه شعبان المعظم
7 تولید محتوا و اطلاع رسانی و آماده سازی برنامه تجلیل از خادمان نیمه اول ماه مبارک رمضان
8 برگزاری مراسم تجلیل از خادمان قرآن در غرب پانزدهم ماه مبارک رمضان

 

البته با توجه به اقتضائات کاری و زمانی هر سال – به ویژه برای سال اول – امکان تغییراتی در جدول زمانبندی بالا بر اساس تشخیص دبیرخانه خادمان قرآن وجود دارد.

برای ثبت نام در این طرح نورانی می توانید وارد لینک زیر شوید:

https://forms.office.com/r/EtMwNpWUp0