مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

مؤسسه مطالعات اسلامی

مؤسسه مطالعات اسلامی وابسته به مرکز اسلامی در سال 1997ميلادی آغاز به کار نمود و با برگزاری کنفرانس های متعدد و با همکاری دانشگاههای مطرح در زمینه مطالعات اسلامی، چاپ کتاب و انتشار مجله Transcendent Philosophy   وجهه آکادمیک مرکز اسلامی انگليس بود. به طور مثال از سال 1998 تا 2004 میلادی 22 کنفرانس (20 کنفرانس انگليسی، يک کنفرانس فارسی و يک کنفرانس عربی) برگزار گردید.

با توجه به لزوم تلاش برای معرفی اسلام ناب در غرب و به ویژه محافل آکادمیک، تقویت فعالیت مؤسسه مطالعات اسلامی و برقراری ارتباط با مراکز اسلام شناسی و الهیاتی غرب بسیار ضرروی است. برگزاری کنفرانس های مشترک، چاپ کتاب و نشریات علمی به صورت مشترک، زمینه ساز ورود افکار ناب به این مراکز می باشد.

با تجربیات قبلی و ارتباطی که بحمد الله با مراکز دانشگاهی انگلستان، آمریکا و کانادا وجود دارد، امید است که بتوان مؤسسه مطالعات اسلامی مرکز را به یک مرکز علمی شناخته شده ومعتبر تبدیل نمود.

این مؤسسه لازم نیست که خود متصدی کارهای متعدد پژوهشی گردد بلکه باید با ارتباط با مرکز پژوهشی داخل کشور به ویژه در حوزه علمیه قم، کارهای زیر را انجام دهد:

  • اطلاع رسانی وجهت دهی به مراکز پژوهشی داخل جهت تولید محتوای متناسب و مفيد برای مراکز آکادمیک غرب
  • ترجمه یا سفارش تهیه کارهای پژوهشی فاخر
  • ایجاد زمینه برای حضور حوزویان و اندیشمندان داخل در همایش های علمی یا تصدی کرسی های اسلام شناسی و شیعه شناسی
  • برگزاری کنفرانس های مشترک و حتی الامکان در محیط های دانشگاهی
  • چاپ مشترک کتب با انتشارات های دانشگاههای معتبر جهت استفاده از اعتبار و نفوذ آنها
  • برگزاری دوره های آموزشی فشرده و کارگاههای آموزشی در زمینه معرفی اسلام، تشیّع و مباحث جدید فکری
  • آماده سازی کتابخانه مرکز اسلامی جهت تبدیل به کتابخانه تخصصی شیعه شناسی و در معرض عموم قراردادن آن واتصال آن با کتابخانه های دانشگاهی تا دانشجویان و محققان بتوانند کتابهای موجود در مرکز را در کاتالوگهای کتابخانه ها جستجو کرده و بیابند و سپس در صورت نیاز به مرکز مراجعه کنند

برگزاری کنفرانس سالانه شیعه شناسان عالم جهت اطلاع از کارهايی که انجام می شود و تاثیر گذاری و کسب جایگاه محوری