مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسیک جهان بانک یا مهدی ادرکنی در شب نیمه شعبان

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

یک جهان بانک یا مهدی ادرکنی در شب نیمه شعبان

مرکز اسلامی انگلیس در پی آمادگی مردم ایران درساعت 21 چهارشنبه شب به وقت تهران و هفده وسی به وقت لندن همزمان با شب نیمه شعبان و سالروز ولادت حضرت ولی  عصر عج الله تعالی فرجه الشریف که از بام منازل و پنجره های خانه خود بانک یا مهدی ادرکنی سر خواهند داد از همه شیعیان مقیم اروپا و آمریکا دعوت می کند همزمان با مردم ایران در همین زمان به وقت محلی خود فریاد یا مهدی ادرکنی سردهند. مرکزاسلامی انگلیس در همین زمان با پخش سرود های ظهور و دعای فرج از طریق فضای مجازی دعوت می کند که منتظران ظهور در ساعت بیست و چهل و پنج دقیقه چهارشنبه شب به وقت تهران دعای فرج و زیارت آل یاسین را که به صورت زنده در مسجد جمکران و حرم رضوی از طریق شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود در خانه ها ی خود در سراسر جهان زمزمه کنند. پخش زنده شبکه های سیما ازطریق اینترنت قابل دریافت است.
چهارشنبه شب در شب نیمه شعبان همچنین رئیس مرکز اسلامی انگلیس درشبکه تلویزیونی اهل بیت تی وی ساعت 19 برنامه زنده ای با عنوان مدیریت جهانی امام زمان ع دارد.