مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسسی و دومین اجلاس ساليانه علما و روحانيون و روسای مراکز اسلامی...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

سی و دومین اجلاس ساليانه علما و روحانيون و روسای مراکز اسلامی شیعه در بریتانیا و در آستانه ماه مبارک رمضان 1442 به صورت مجازی برگزار گردید

سی دومین اجلاس سالیانه علما، مبلغان و ائمه جمعه و جماعات مراکز اسلامی بریتانیا و در آستانه ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برگزار گردید. 

همه ساله و در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، مرکز اسلامی انگلیس میزبان جمع کثیری از مبلغان، ائمه جمعه و جماعات و به منظور هم آوایی و یافتن راهکارهای عملی و مؤثر در برنامه های تبلیغ اسلامی برای مسلمانان ساکن بریتانیا می باشد. امسال هم این اجلاس به صورت به علت شرایط کرونایی به صورت بر خط (ان لاین) و با هدف خارج ساختن قرآن کریم از مهجوریت بویژه در بین جوانان، با عنوان «عوامل و زمینه های مهجوریت قرآن در بین جوانان» با حضور علما، فضلا، روحانیون و مبلغین سراسر بریتانیا، برگزار گردد.
این اجلاس هر ساله قبل از ماههای محرم و رمضان به میزبانی مرکز اسلامی انگلیس بر گزار می شد و امسال نیز همانند سال گذشته و بخاطر شرایط خاص کرونائی بصورت نیمه حضوری و با رعایت شرایط بهداشتی مربوط به فاصله اجتماعی برگزار شد.

اخبار تکمیلی را در صفحه زیر پیگیری نمایی:

بررسی راهکارهای رفع مهجوریت قرآن کریم و ترویج آموزه های آن بویژه برای جوانان