مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeسخنرانانحجت الاسلام سیدهاشم موسویگزارش برنامه های روزانه ماه مبارک رمضان 1442 در مرکز اسلامی انگلیس

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش برنامه های روزانه ماه مبارک رمضان 1442 در مرکز اسلامی انگلیس

گزارش برنامه های روزانه ماه مبارک رمضان 1442 در مرکز اسلامی انگلیس

در مصاحبه حجت الاسلام والمسلمين آقای سید هاشم موسوی رییس مرکز اسلامی انگلیس با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران