مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeمرکز اسلامی انگلیسعکسهای مرکز اسلامینخستین شب قدر سال 2021 در مرکز اسلامی انگلیس از قاب دوربین

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

نخستین شب قدر سال 2021 در مرکز اسلامی انگلیس از قاب دوربین

نخستین مراسم شب قدر با رعایت مقررات بهداشتی شب گذشته همزمان با شب ضربت خوردن امیرالمومنین امام علی  علیه السلام به صورت حضوری در مرکز اسلامی انگلیس و برخط برگزار شد که دوربین این مرکز گوشه از این حضوری معنوی را به تصویر کشیده است.