مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری از مراسم شب قدر بیست و سوم رمضان در مرکزاسلامی...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از مراسم شب قدر بیست و سوم رمضان در مرکزاسلامی انگلیس

حضور جوانان در مراسم شب قدر شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی انگلیس از جلوه های ویژه این مراسم بود.