مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری نماز عید سعید فطر در مرکزاسلامی انگلیس سال 2021

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری نماز عید سعید فطر در مرکزاسلامی انگلیس سال 2021

حضور نمازگزاران سنی در نماز عید سعید فطر امسال در مرکز اسلامی انگلیس از جلوه های ویژه این آیین معنوی بود.