مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 12

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 12

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 12

« لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (سورة الابراهیم – الآیه 7) »

اگر سپاس گزاری کنید، قطعاً [نعمتِ] خود را بر شما می افزایم.