مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 15

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 15

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 15

« فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (سورة العنکبوت – الآیه ۱۷) »

رزق تان را از خدا بخواهید.