مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 19

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 19

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 19

« وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ (سورة الاسراء – الآیه 53) »

به بندگانم بگو به بهترین شکل با هم صحبت کنند چرا كه شيطان (بوسيله سخنان نامناسب) ميان آنها را بهم می زند.