مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشتعمقی در آیات الهی در قرآن کریم - آیه 23

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 23

 “تعمقی در آیات الهی در قرآن کریم – آیه 23

« وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (سورة الفاطر – الآیه ۲۹) »

] مومنان کسانی هستند که [ از آنچه به آنها روزي داده‏ ايم، پنهان و آشكار انفاق مي‏كنند.