مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری از مراسم سی ودومین سالگرد ارتحال امام خمینی ره در...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از مراسم سی ودومین سالگرد ارتحال امام خمینی ره در مرکزاسلامی انگلیس در سال 2021-1400