مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری از آیین بزرگداشت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام درمرکزاسلامی انگلیس

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از آیین بزرگداشت شهادت امام جعفرصادق علیه السلام درمرکزاسلامی انگلیس

آیین بزرگداشت امام صادق علیه السلام عصر روز یکشنبه ششم جون 2021 به سه زبان عربی ، انگلیسی و فارسی در مرکزاسلامی انگلیس برگزار شد.