مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسبرگزاری مراسم شهادت حضرت امام جواد (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

برگزاری مراسم شهادت حضرت امام جواد (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس (1400/4/20) به صورت حضوری و آنلاین به سه زبان

موضوع: چگونگی اثبات عصمت 12 امام علیهم السلام

 

یک شنبه:

1400/4/20

11/7/2021

1442/11/30

 

سخنران فارسی: حجت الاسلام و المسلمین سید امین شماعی

سخنران عربی: حجت الاسلام و المسلمین سید علی السعبری

سخنران انگلیسی: حجت الاسلام و المسلمین میرزا عباس

 

 

مداح زبان فارسی: پویا قلی پور

مداح زبان عربی: ملا محمد الاشتر

 

ساعت شروع برنامه: 6 عصر

ساعت پایان برنامه: 7:30 عصر