مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسبرگزاری مراسم شهادت حضرت امام باقر (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

برگزاری مراسم شهادت حضرت امام باقر (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس (1400/4/27) به صورت حضوری و آنلاین به زبان های فارسی و انگلیسی

موضوع: اهمیت دعا کردن در حق مؤمنان 

 

یک شنبه:

1400/4/27

18/7/2021

1442/12/7

 

سخنران فارسی: حجت الاسلام و المسلمین سعید سبحانی

سخنران انگلیسی: حجت الاسلام و المسلمین سید عباس عابدی

سخنران عربی: حجت الاسلام و المسلمین فاضل الخطیب 

 

ساعت شروع برنامه: 6 عصر

ساعت پایان برنامه: ۸ عصر