مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشآغاز ثبت نام دوره تابستانی مدرسه مهارتهای زندگی برای افراد 6 تا...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

آغاز ثبت نام دوره تابستانی مدرسه مهارتهای زندگی برای افراد 6 تا 18 سال

آغاز ثبت نام دوره تابستانی مدرسه مهارتهای زندگی برای افراد 6 تا 18 سال

تابستان امسال تجربه ای متفاوت برای فرزندان تان، رقم بزنید.‌

یادگیری ۱۴ مهارت زندگی در مدرسه زندگی.

برای دانش آموزان ۶ تا ۱۸ سال. ظرفیت محدود.

شروع کلاسها از اول آگوست ۲۰۲۱

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.lifeschool.world مراجعه فرمایید.

مدرسه زندگی مرکز اسلامی انگلیس