مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیرویدادها و مراســم مرکـــز اســـلامی انگلیسبرگزاری جشن ولادت با سعادت حضرت امام هادی (علیه الاسلام) در مرکز...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

برگزاری جشن ولادت با سعادت حضرت امام هادی (علیه الاسلام) در مرکز اسلامی انگلیس 1400/5/4 به صورت حضوری و آنلاین به سه زبان

موضوع: شناخت و گسترش فرهنگ امامت در زمان غیبت امام

 

دوشنبه:

 

1400/5/4

26/7/2021

1442/12/15

 

 

سخنران فارسی: حجت الاسلام و المسلمین مهدی ربانی

سخنران عربی: الشیخ الدکتور عبد الزهرة البندر

سخنران انگلیسی: حجت الاسلام و المسلمین ایوب رشید

 

مجری و قاری قرآن: آقای سيد جعفر پاینده

 

ساعت شروع برنامه: 7 عصر

ساعت پایان برنامه: نماز مغرب و عشا