مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشکلام حکمت از امیرمومنان امام علی علیه السلام- 5

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

کلام حکمت از امیرمومنان امام علی علیه السلام- 5

 

قال الإمام علي (عليه السلام): الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ

غيبت كردن، منتهاى کوشش افراد ناتوان و عاجز است