مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگالری عکس مراسم بزرگداشت سی و سومین سالروز ارتحال امام خمینی (ره)...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گالری عکس مراسم بزرگداشت سی و سومین سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در مرکز اسلامی انگلیس