مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیمحرم 2022- گزارش تصویری از مراسم عزاداری شب های ششم محرم تا...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

محرم 2022- گزارش تصویری از مراسم عزاداری شب های ششم محرم تا تاسوعای حسینی در مرکز اسلامی انگلیس