مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار برگزیدهبرگزاری اردوی فرهنگی تربیتی جوانان مرکز اسلامی انگلیس

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

برگزاری اردوی فرهنگی تربیتی جوانان مرکز اسلامی انگلیس

اردوی فرهنگی با هدف تربیتی ویژه جوانان مرکز اسلامی انگلیس در شهر ردینگ برگزار شد.
در این اردوی فرهنگی- تربیتی که به مدت سه روز از تاریخ یکم تا سوم سپتامبر 2022 در اردوگاه لوتوزیون در شهر ردینگ انگلیس برگزارشد، برنامه های تربیتی، اخلاقی و ورزشی متنوعی اجرا شد.
در این اردوی تفریحی که ده ها جوان پسر از ملیت های مختلف شرکت کردند، مسابقات ورزشی و فرهنگی و سرگرمی های متنوعی اجرا شد و مورد استقبال جوانان شرکت کننده قرار گرفت.
رئیس مرکزاسلامی انگلیس اعلام کرد: برگزاری اردوی های فرهنگی-تفریحی از جمله برنامه های این مرکز با هدف ایجاد نشاط و حفظ انسجام در میان جوانان مسلمان است.