مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشانسان از آغاز تا انجام

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

انسان از آغاز تا انجام

انتشارات اندیشه های معاصر معاونت علمی کتابی را با عنوان مراحل رشد معنوی (کتاب الانسان) منتشر نموده است.

پیشگفتار ناشر:

ریاست محترم مرکز اسلامی انگیس حجت الاسلام والمسملین سید هاشم موسوی در مقدمه این کتاب چنین آورده اند:

بسم الله الرحمن الرحیم

سید محمد حسین طباطبایی (متوفی 1981) یکی از برجسته ترین علمای مسلمان در دوران اخیر است. معروف به «علامه» – که عنوانی است که برای نشان دادن شخصی به کار می رود که درک عمیقی از بسیاری از زمینه‌های دانش دارد. از او به‌ویژه به خاطر تفسیر نفیسش بر قرآن کریم، المیزان فی تفسیر القرآن یاد می‌شود. کتاب حاضر یک ترجمه ارزشمند از کتاب الانسان علامه، اثری عرفانی و کلامی که در آن شرح مختصری از مراحل خلقت انسان در سه بخش ارائه شده است. در قسمت اول، انسان قبل از جهان، سه قلمرو هستی مورد بحث قرار گرفته است: ماده، صورت خیالی (میثال)، و عقل. وجود عالم امر (علم الامر) و عالم غیر مکانی و زمانی ملائکه و ارواح انسانی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش دوم، انسان در جهان، موجودات واقعی و موجودات ذهنی متمایز می شوند و بحث مختصری در مورد هدایت جهانی نیز توضیح داده می شود.

علامه طباطبایی در بخش سوم، انسان پس از جهان، که بخش اعظم کتاب را تشکیل می‌دهد، به تفصیل درباره وجود انسان پس از این دنیا و آنچه در انتظار انسان پس از مرگ است، بحث می‌کند. قیامت، روز جزا، شفاعت، برزخ، بهشت و جهنم همه مورد توجه قرار می گیرند.

فصل آخر؛ قسمت سوم به نکاتی در مورد جهانی بودن معاد اختصاص دارد. مباحث مطرح شده در این بخش سوم به فلسفه خلقت انسان، نحوه خلقت، شیوه های مختلف زندگی در دنیا و آخرت مربوط می شود.

دنیا، مراحل خلقت انسان، قبر، برزخ و کتاب اعمال انسان. نویسنده فرهیخته ما در سراسر آثار خود به قرآن و سایر منابع معتبر اعتقادات اسلامی ارجاع می دهد.

مایلم از دکتر مهدی باقی که این کتاب را از عربی به انگیسی ترجمه کردند و استادی که ترجمه ایشان را حاشیه نویسی کردند قدردانی کنم. همچنین از دکتر امیر دستمالچیان تشکر می کنم. نظرات مفید او و برای کمک او در تهیه نسخه خطی ترجمه شده برای چاپ.

سید هاشم موسوی

مدیر انتشارات اندیشه های معاصر

جولای 2021