مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری از خجسته میلاد مولود کعبه حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از خجسته میلاد مولود کعبه حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر در مرکز اسلامی انگلیس