مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار برگزیدهگزارش تصویری از مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی انگلیس-2023-(فاطمیه دوم)

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی انگلیس-2023-(فاطمیه دوم)