مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeفرهنگیبرنامه های آیندهجزئیات قرائت دعا در مرکز اسلامی انگلیس

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

جزئیات قرائت دعا در مرکز اسلامی انگلیس

سلام علیکم،
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
با توجه به تاکید مخاطبان جوان، دعای پر فیض کمیل از امشب به طور ثابت هر هفته راس ساعت 19:30 در مرکز اسلامی انگلیس برگزار می شود.

Salaamun Alaaykum
ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ
“Call upon Me and I will answer you”.
Due to great demand from our younger audience, the rewarding supplication of Kumayl will be held from tonight, every week (Thursdays) at 19:30 at the Islamic Centre of England.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
نظراً على تأكيد الکثیر من الجماهیر و خاصةً الشبابنا الاعزاء، سيُقام دعاء الكميل اعتبارًا من هذا المساء وما بعد، بشكل دوري كل أسبوع في تمام الساعة 19:30 في مركز الإسلام في إنجلترا.