مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامی2024 - برگزاری مرحله انتخابی مسابقات سراسری قرآن در مرکز اسلامی انگلیس

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

2024 – برگزاری مرحله انتخابی مسابقات سراسری قرآن در مرکز اسلامی انگلیس

درآستانه ماه مبارک رمضان نخستین مرحله انتخابی مسابقات سراسری قرآن در بریتانیا در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد.
مدرسه تبیان مرکز اسلامی انگلیس که برگزار کننده مسابقات سراسری قرآن بریتانیا است، مطابق سنوات گذشته نخستین مرحله انتخابی این مسابقات را در روز های 17 و 18 فوریه 2024 برگزار کرده است.
این مسابقات در دو مرحله انتخابی و نهایی در سه سطح و دو رشته حفظ و قرائت شامل ترتیل و تحقیق برگزار می شود.
درمرحله انتخابی این مسابقات 59 نفر از کودکان ونوجوانان شرکت و رقابت کرده اند. برندگان این مرحله از مسابقات قرار است در مسابقات نهایی و سراسری قرآن که در تاریخ 9 مارچ 2024 برگزار می شود شرکت کنند. مدرسه تبیان مرکز اسلامی انگلیس به برندگان مرحله انتخابی و نهایی این مسابقات به رسم یادبود هدایایی ارزنده از جمله جوایز نقدی اهداء می کند.