مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخباراخبار مرکز اسلامیگزارش تصویری از جشن میلاد امام زمان (ع) در مرکز اسلامی انگلیس...

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

گزارش تصویری از جشن میلاد امام زمان (ع) در مرکز اسلامی انگلیس 2024