مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

بخش آموزش مرکز اسلامی انگلیس

مرکز اسلامی انگلیس از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۸، در کنار فعالیتهای فرهنگی و مذهبی خود همواره تلاش داشت تا آموزش قرآن و علوم قرآنی و معارف اسلامی و زبانهای فارسی و عربی را نیز مد نظر قرار دهد. این مرکز با اندوخته ای از تجربیات گذشته در حال حاضر بخش آموزش خود را در معاونت علمی از طریق دو مدرسه تبیان و مدرسه بین المللی نوید آینده (مبنا) دنبال می نماید.

 • مدرسه تبیان

این مدرسه در روزهای آخر هفته و در سه زمینه:

 • آموزش قرآن، تجوید، تفسیر و حفظ قرآن
 • آموزش احکام و معارف اسلامی
 • آموزش زبان عربی

خدمات گسترده ای را برای دانش آموزان نوجوان و جوان و بزرگسالان دارد.

در این مدرسه بیش از 3۵0 دانش آموز در طول سال تحصیلی به مدت نه ماه آموزش می بینند.

این مدرسه همچنین آموزش و توانمند سازی و روزآمد کردن معلمین و مدرسین خود را نیز در برنامه کاری خود در نظر گرفته است.

 • مدرسه بین المللی نوید آینده (مبنا)

این مدرسه با همکاری مرکز اسلامی انگلیس و مجتمع آموزشی تزکیه در تهران تأسیس شده است. اهداف این مدرسه که در مقطع ابتدایی فعالیت می نماید عبارتند از:

 • ارتقای آموزش های دینی و معارف اسلامی به فرزندان خانواده های ایرانی و غیرایرانی سراسر جهان
 • آموزش زبان فارسی به فرزندان خانواده های ایرانی و غیرایرانی سراسر جهان
 • کمک به خانواده های ایرانی و غیرایرانی سراسر جهان برای حفظ ارتباط با فرهنگ غنی کشور ایران

این مدرسه از کلاس اول تا ششم مقطع ابتدایی فعالیت  می نماید و دانش آموزان می توانند در سه سطح از خدمات آموزشی و تربیتی این مدرسه بهره مند شوند:

 • کل دروس هر پایه
 • دروس فارسی، قرآن، و هدیه های آسمانی هر پایه
 • تک درس در هر پایه

این مدرسه ارائه آموزش های استاندارد در چارچوب برنامه درسی آموزش و پرورش ایران را به صورت مجازی فراهم آورده است.