مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeاخبار

اخبار

2024 -مجلس عزاداری سالروز شهادت امام محمد باقر(علیه السلام) درمرکز اسلامی انگلیس

مجلس عزاداری به مناسبت سالروز شهادت، شکافنده علوم پیامبران و حکمت الهی، مظهر تقوی، شفقت و عدالت، امام محمد باقر(علیه السلام)