مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

برنامه های حضوری مرکز اسلامی انگلیس در ماه مبارک رمضان
از 28 اپریل الی 12 می2021 (ساعت 7:30 تا اذان مغرب و صرف افطار)

علاوه بر برنامه های همه روزه، برنامه مخصوص شبهای قدر در تاریخهای زیر از ساعت 1 صبح تا اذان برگزار خواهد شد:

شب نوزدهم- یکشنبه 2 می
شب بیست و یکم – سه شنبه 4 می
شب بیست و سوم – پنجشنبه 6 می

 

برای ثبت نام شرکت در مراسم ، لطفا از لینک زیر استفاده کنید