مدرسه زندگی

 

یکی از مدارسی که مرکز اسلامی انگلیس اقدام به راه اندازی آن نموده مدرسه زندگی می باشد. این مدرسه از ابتدای آگوست 2021 فعالیت آموزشی خود را شروع نموده و هدف از راه اندازی آن آموزش 14 مهارت مهم زندگی به صورت مجازی و به دانش آموزان مقطع سنی 6 تا 18 سال می باشد.

 

این مهارت ها عبارتند از:

مهارت اخلاق مداری / مهارت هدف گذاری / مهارت برنامه ریزی کردن / مهارت نوآوری و خلاقیت / مهارت کار گروهی / مهارت دیگرخواهی و مسئولیت اجتماعی / مهارت حل مسئله / مهارت تفکر انتقادی / مهارت تصمیم گرفتن / مهارت کنترل خشم / مهارت نه گفتن / و مهارت استدلال کردن

این مدرسه به صورت مجازی و به زبان فارسی می باشد و شرکت در کلاس های آن برای همه علاقه مندان در کشورها و موقعیت های جغرافیایی مختلف سراسر جهان آزاد می باشد.