مؤسسه اسپرینگ

در جهت گسترش ارتباطات با شیعیان، مسلمانان سایر مذاهب و غیر مسلمانان، فرهیختگان و اهل هنر و ورود در عرصة دعوت و معرفی اسلام و مکتب اهل بیت (ع)، تقویت مؤسسة اسپرینگ وابسته به مرکز اسلامی که قبلاً فعالیتهای خوبی در زمینه چاپ کتب و جزوات معرفی اسلامی با موضوعات مختلف و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی با هدف آشنایی افراد با روش جذب و دعوت داشت، احیاء و تکمیل گردد.

اهداف موسسه اسپرينگ:

  • تقویت کتابفروشی و برگزاری نمایشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی شیعی در انگلستان.
  • ایجاد مرکزی برای هماهنگی و پیشتیبانی مؤسسات فعّال در دانشگاهها، جوانان وغیره از طریق در اختیار قراردادن فضای اداری، مکان جلسات، کتاب و جزوات برای تبلیغ.
  • تهیه، چاپ و توزیع جزوات وکتابچه های معرفی اسلام.
  • پشتیبانی از تازه مسلمانان در زمینه های آموزشی و پشتیبانی های روحی و مادی.