مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

Homeآموزشالف برای الله

خیــرات و مبــرات

وجوهات شرعی (خمس، صدقه، کفاره، فطریه و فدیه)، خیریه و کمک به برنامه های مرکز اسلامی

آخرین پست ها

الف برای الله

انتشارات اندیشه‌های معاصر معاونت علمی کتابی را با عنوان: الف برای الله منتشر کرده است.

این کتاب عمدتاً برای آموزش الفبای انگلیسی در زمینه اسلامی طراحی شده است. هدف اصلی آن آشنایی فرزندان عزیزمان با فرهنگ اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی از طریق یادگیری اصول اولیه زبان انگلیسی است. هدف اصلی از انتشار این کتاب ایجاد و ساختن تدریجی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در چارچوب فرهنگ انگلیسی و سبک زندگی غربی است. این کتاب با فعالیت‌های جذابی مانند رنگ‌آمیزی، خواندن سرود، مطالعه، بازی و برخی فعالیتهای دیگر تلاش می‌کند به هدف خود دست یابد.

این کتاب با همکاری انجمن های اسلامی دانشجویان بریتانیا و انجمن اسلامی دانشجویان ادینبورگ تهیه و نگارش شده است.

Previous article
Next article