مــرکز اســلامی انگلیــس

محلی برای عبادت و هدایت

🧓🏻🧕 رده های سنی:  5-9 & 10-15

 رشته ها 🗣️  تلاوت
💿  حفظ
📝  مفاهیم قرآنی
🖌️  نقاشی مفاهیم قرآنی

به برندگان در کلیه رشته ها در سطح انتخابی توسط مراکز اسلامی و/یا مدارس شهرهای خود جوایزی اهدا خواهد شد و به برندگان مسابقه نهایی در هر رشته و گروه سنی جوایزی بین 50 تا 150 پوند توسط مرکز اسلامی انگلیس اهدا خواهد شد.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر لطفاً به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://ic-el.uk/the-holy-quran-competition-2023/